tDCS برای تحریک الکتریکی مغز

دستگاه vr برای تعدیل حس عمقی و وستیبولار
دستگاه vr برای تعدیل حس عمقی و وستیبولار
بهمن ۲۴, ۱۳۹۸
دستگاه بیوفیدبک
دستگاه بیوفیدبک
بهمن ۲۴, ۱۳۹۸
TDCS برای تحریک الکتریکی مغز

TDCS برای تحریک الکتریکی مغز

tDCS یکی از روش های غیر تهاجمی تحریک مغز است که با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم و ضعیف اثر خود را به جا می گذارد. این جریان الکتریکی پیوسته تحریک پذیری نورونی را در نواحی خاص مغز افزایش یا کاهش می دهد. این تغییر در تحریک پذیری نورونی به تغییر در عملکرد مغز منجر می شود.

tDCS در بهبود سرعت پردازش مغز، ظرفیت حافظه، توجه و کلیه مهارت های شناختی مؤثر است. tDCS طبق مطالعات انجام شده می تواند مهارت های زبانی و گفتاری، مهارت های ریاضی، حل مسئله، حافظه و هماهنگی حرکتی را نیز بهبود بخشد. یکی از پرکاربردترین حوزه های استفاده از tDCS، اختلال یادگیری و نقص توجه و بیش فعالی است.

مطالعات آزمایشگاهی و بالینی متعدد بی خطر بودن این تکنولوژی را در مورد کودکان و بزرگسالان تأیید کرده اند. عوارضی مانند سردرد، سوزش در ناحیه زیر الکترودها و خستگی، طبیعی بوده و پس از ۷۲ ساعت رفع می شود.

بسیاری از مطالعات اثرات بلندمدت tDCS را در تحریک پذیری قشری مغز تأیید می کنند. در صورت همراهی tDCS با آموزش های مرتبط با حوزۀ نیازمند درمان، می توان سرعت و ماندگاری این اثر را افزایش داد. این قابلیت دستگاه tDCS مزایای زیادی از جمله صرفه جویی در زمان و تسریع روند درمان را ایجاد می کند.

مطالعاتی نیز نشان داده اند که در کودکان زیر ۷ سال که امکان یادگیری دستورالعمل های نوروفیدبک را ندارند، و همچنین کودکان ADHD ای که بیشتر مشکلات رفتاری و تکانشگری دارند، ترکیب tDCS با تمرینات کاردرمانی بسیار مفید خواهد بود.