تماس با ما

آدرس :

ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - طبقه 7 - واحد 701


پاتولوژیست گفتار و زبان

یونس قاسم پور

04433484167
09146228277مراحل پذیرش و درمان

در کلینیک تخصصی طنین در جلسه اول بعد از پذیرش توسط منشی و تکمیل پرونده و فرمهای مربوطه مراجع وارد اتاق درمان میشود در جلسه اول ارزیابی تخصصی و مصاحبه توسط مدیر کلینیک آقای یونس قاسم پور صورت گرفته و plan درمانی متناسب با نوع اختلال، شدت اختلال، سن مراجع نوشته میشود و هماهنگی های لازم برای تعیین نوبت و روزهای حضور در کلینیک با منشی صورت میگیرید. پس از تعیین وقت ، جلسه دوم که جلسه درمان میباشد مراجع در کلینیک حضور خواهد یافت و درمان آغاز میشود. طول درمان در اختلالات گفتار و زبان بعد از جلسه اول و ارزیابی دقیق مشخص خواهد شد.

ارتباط آسان