مجله

خرداد ۲۴, ۱۳۹۹
تفاوتهای اختلال طیف اتیسم(اوتیسم)با اختلال تاخیر گفتار و زبان

تفاوتهای اختلال اتیسم(اوتیسم)با اختلال تاخیر گفتار و زبان

تاکنون بارها و بارها در ارزیابی ها و سنجش های خود از کودکان مراجعه کننده به مرکز این نکته را شنیده ایم که کودک ۲ ساله […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
رهنمای گفتاردرمانی در منزل توسط والدین

راهنمای گفتاردرمانی در منزل توسط والدین

گفتار درمانی برای کودکان و نوجوانان ، تمرین، فعالیت و نکاتی برای والدین بعضی از کودکان ،می توانند صحبت کنند، اما گفتار و کلمات را نمیتوانند روان […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
کم شنوایی و کاشت حلزون

کم شنوایی و کاشت حلزون

کودکان دارای کم شنوایی (کاشت حلزون شده یا دارای سمعک) از همان روز تشخیص کم شنوایی برای حرف زدن، زبان آموزی و ارتباط مناسب باید تحت […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
تاخیر گفتار و زبان

تاخیر گفتار و زبان

چه زمانی کودک خود را متخصص گفتاردرمانگر ارجاع دهیم؟ آیا فرزند شما حرف نمی زند؟ تعداد کلمات و جملاتی که بیان میکند متناسب سنش نیست؟ خیلی […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸
گفتاردرمانی چیست؟

گفتاردرمانی چیست؟

تعریف گفتاردرمانی گفتار درمانی یا آسیب شناسی گفتار و زبان رشته ای از علوم توانبخشی (زیر شاخه علوم پزشکی) است که به بررسی ماهیت انواع اختلالات […]