• فروردین ۸, ۱۴۰۲
 • آدرس » ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - طبقه ۷ - واحد ۷۰۱
 • تاخیر گفتار و زبان

  تاخیر گفتار و زبان

  چه زمانی کودک خود را متخصص گفتاردرمانگر ارجاع دهیم؟

  آیا فرزند شما حرف نمی زند؟
  تعداد کلمات و جملاتی که بیان میکند متناسب سنش نیست؟
  خیلی کم حرف میزند؟
  تعداد کلمات و جملاتش نسبت به هم سن و سالهایش کمتر است؟
  از اشاره زیاد استفاده می کند؟
  یک ساله است و هیچ صداسازی نظیر dada tata baba mama ندارد؟
  دوساله است و جمله دوکلمه ای ندارد؟
  سه ساله است و کلا ۵۰ کلمه بیشتر بلد نیست؟
  جمله سه کلمه ای ندارد؟

  موارد بالا میتواند نشانه های تاخیر گفتار باشد. در سریعترین زمان به متخصص گفتار درمانی مراجعه نمایید.