اختلال یادگیری

اختلال بلع (دیسفاژی)
اختلال بلع (دیسفاژی)
اسفند ۶, ۱۳۹۸
اوتیسم Autism
اوتیسم
اسفند ۶, ۱۳۹۸
اختلال یادگیری

آیا کودکتان با توجه به هوش طبیعی مشکل تحصیلی دارد؟

آیا در خواندن مشکل دارد؟

آیا در دیکته مشکل دارد؟

آیا در ریاضی مشکل دارد؟

آیا در نوشتن مشکل دارد؟

ممکن است علائم به علت نشانه ی مشکلات گفتار و زبان باشد (مشکل در جمله بندی، تطابق فعل و فاعل ، داستان گویی، صرف و نحو …) برای تشخیص و درمان به آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه کنید.