کم شنوایی و کاشت حلزون

شکاف لب و کام
شکاف لب و کام
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
اختلال یادگیری
اختلال یادگیری
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
کم شنوایی و کاشت حلزون

کودکان دارای کم شنوایی (کاشت حلزون شده یا دارای سمعک) از همان روز تشخیص کم شنوایی برای حرف زدن، زبان آموزی و ارتباط مناسب باید تحت کنترل و درمان متخصص گفتاردرمانی قرار بگیرند.

درمان هرگونه اختلال تلفظی در این افراد در هر گروه سنی (کودک و بزرگسال) توسط متخصص گفتاردرمانی انجام میگیرد.