• ۱۴۰۲-۰۷-۱۳
  • آدرس » ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - طبقه ۷ - واحد ۷۰۱
  • کم شنوایی و کاشت حلزون

    کم شنوایی و کاشت حلزون

    کودکان دارای کم شنوایی (کاشت حلزون شده یا دارای سمعک) از همان روز تشخیص کم شنوایی برای حرف زدن، زبان آموزی و ارتباط مناسب باید تحت کنترل و درمان متخصص گفتاردرمانی قرار بگیرند.

    درمان هرگونه اختلال تلفظی در این افراد در هر گروه سنی (کودک و بزرگسال) توسط متخصص گفتاردرمانی انجام میگیرد.