• خرداد ۱۷, ۱۴۰۲
 • آدرس » ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - طبقه ۷ - واحد ۷۰۱
 • غذا خوردن کودکان اوتیسم

  غذا خوردن کودکان اوتیسم

  آموزش آداب و معاشرت و درمان مشکلات غذا خوردن کودکان اوتیسم

  غذا خوردن کودکان اوتیسم

  برای سطوح مختلف اوتیسم چگونه رفتارکردن در هنگام غذا خوردن را شرح میدهیم:

  برای کودکان سطح یک اوتیسم ، با حرف زدن

  کودکان سطح دو اتیسم ، با شکل و ترسیم به همراه حرف زدن

  و برای همه طیف ها به صورت عملی

  عادات بد غذا خوردن را برای کودکان خود توضیح دهید و شکل بکشید

  برای مثال:
  فرزندم ما همیشه بایم عادت کنیم صبحانه بخوریم
  ما موقع غذا خوردن نباید صحبت کنیم
  باید آرام غذا بخوریم
  غذا را خوب بجویم
  فرزندم ما باید پرخوری نکنیم
  وقتی غذا میخوریم دهانمان را ببندیم

  اینها عادتهای خوب هستند که کمک میکنند از غذا خوردن لذت ببریم و اطرافیان اذیت نشوند.

  کودک اوتیسم و غذا خوردن

  کودک اوتیسم و غذا خوردن

  عادتهای بد غذا خوردن

  به کودکان اتیسم یاد دهید که قبل از غذا خوردن دستها را خوب بشوید
  و یاد دهید قوزکردن هنگام غذا خوردن خوب نیست
  آرنجها را روی میز قرار ندهید
  ملچ و ملوچ نکنید
  هنگام غذا خوردن زیاد به مو و صورت خود دست نزنید
  هنگام غذا خوردن اگر دهان باز باشد جلوه بسیار بد و زننده ای پیدا میکنید
  در هنگام غذا خورد با گوشی مشغول نباشید
  قاشق خود را بیش از اندازه پر نکنید
  به کودک اوتیسمی خود یاد دهید باید صبر کند تا همه سرمیز حاضر شوند بعد شروع به غذا خوردن کند
  یاد دهید که با قاشق و چنگال به دیگران اشاره نکند
  به کودک اوتیسم یاد دهید که از ظرف دیگران غذا برندارد

   

  برو به صفحه اول سایت